Eco Shine Alu Red 1l – preparat do mycia felg

32,00 

Eco Shine Alu Red 1l – preparat do mycia felg

 

Preparat przeznaczony do usuwania metalicznych zanieczyszczeń z felg i lakieru.

  • Usuwa wżarte cząsteczki rdzy i metali (również z klocków hamulcowych);
  • Podczas aplikacji zachodzi reakcja w wyniku, której produkt zmienia  kolor na krwistoczerwony
  • Bezpieczny dla felg lakierowanych jak i polerowanego aluminium

Sposób użycia:

Spryskać czyszczone powierzchnie. Poczekać aż preparat zareaguje z zanieczyszczeniami. W razie potrzeby przetrzeć szczotką lub gąbką. Po użyciu dokładnie spłukać wodą pod wysokim ciśnieniem.

 

H315 – Działa drażniąco na skórę;

H319 – Działa drażniąco na oczy;

P261 – Unikać wdychania płynu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy;

P264 – Dokładnie umyć ręce  po użyciu;

P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy;

P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy. Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.

P305 + P351 + P338 – W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza

 

Zawiera: tioglikolan sodu, etoksylowane alkohole

 

Pojemność: 1.0 l

pH: 8

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Eco Shine Alu Red 1l – preparat do mycia felg”

Produkty ekskluzywne

Specjalna kategoria dla produktów