Eco Shine Alu Special 1l – pianka do czyszczenia felg

15,70 

Eco  Shine Alu Special 1l – pianka do czyszczenia felg

 

Preparat w formie pianki do czyszczenia felg aluminiowych

  • Skutecznie usuwa bieżące zanieczyszczenia eksploatacyjne;
  • Doskonały do czyszczenia brudu drogowego, soli, osadów oraz przebarwień;
  • Polecany do czyszczenia felg samochodów osobowych i motocykli

Sposób użycia:

Spryskać czyszczone powierzchnie lub nanieść szmatką. Odczekać 2 – 3 minuty, przetrzeć gąbką lub szmatką. Dokładnie spłukać wodą pod wysokim ciśnieniem.

 

H315 – Działa drażniąco na skórę;

H319 – Działa drażniąco na oczy;

p102 – Chronić przed dziećmi;

P280 – Stosować rękawice ochronne;

P302 + P352 – W przypadku kontaktu ze skórą, umyć dużą ilością  wody;

P305 + P351 + P338 – W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza

P501 – Zawartość / pojemnik usuwać do utylizacji

 

Zawiera: kwas fosforowy

 

Pojemność: 1.0l

pH: 2

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Eco Shine Alu Special 1l – pianka do czyszczenia felg”

Produkty ekskluzywne

Specjalna kategoria dla produktów